Mateusz Michałek
MATEUSZ MICHAŁEK
NIP: PL8522650273

pl. Stefana Batorego 5/7
70-207 Szczecin
Polska


Adres e-mail: mateusz_michalek@wp.pl
Numer telefonu: 691252894

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 001539250/2018 przez MINISTER ROZWOJU.